Werkwijze

De visie van Bureau de Rijk is dat u met een veilig gevoel kunt wonen en werken. Wij zien het als onze taak om eventuele indringers en andere situaties die uw veiligheid en dat van uw gezin of uw medewerkers nadelig kunnen beïnvloeden in een vroeg stadium kunnen traceren zodat de nodige maatregelen kunnen worden genomen.

De mate van beveiliging is afhankelijk van de mogelijk aanwezige risico’s, zowel bij particulieren, bedrijven en instellingen. Beveiliging moet erin zijn algemeenheid op gericht zijn de risico’s en de schadelijke gevolgen daarvan te voorkomen. De aanwezige risico’s zijn in vrijwel ieder geval uniek en is afhankelijk van de persoonlijke situatie en de omgevingsfactoren. Om daar een goede inschatting van te kunnen maken is een risico-analyse vereist. Naar aanleiding daarvan zullen de benodigde maatregelen genomen kunnen worden om de persoonlijke-, financieel-economische en overige criminele risico’s waar men aan blootgesteld kan worden beheersbaar te houden. Ons uitgangspunt daarbij is dat uw woning of bedrijf geen ‘onneembare vesting’ moet worden, waarbij u, uw gezinsleden of medewerkers zich zelf ‘opgesloten voelen’.

Met de huidige technieken is het mogelijk uw beveiliging gebruiksvriendelijk te maken en te integreren in uw dagelijkse leefomstandigheden en in het bedrijfsproces. Bureau de Rijk maakt daarbij gebruik van de meest geavanceerde technieken op organisatorisch, bouwkundig en elektronisch gebied.

 

Hoofdweg 667-a
2131 BB Hoofddorp
Info : 023 5627112
Fax: : 023 5540775
www.bureauderijk.nl
info@bureauderijk.nl