Home Activiteiten Erkenning Vacatures Route Contact

Erkenning Ministerie van Justitie

Sinds 1 december 1992 staan de recherchebureaus en detectivebureaus onder toezicht van de politie. Het Ministerie van Justitie heeft aan onze organisatie een vergunning verleend voor het tot stand komen van een particulier recherchebureau en recherchewerkzaamheden te verrichten en aan te bieden. Deze vergunning staat bij het Ministerie van Justitie geregistreerd onder kenmerk POB 272.
Het Ministerie van Justitie stelt ter bevordering van de kwaliteit van recherchebureaus regels met betrekking tot onder andere:
  • bekwaamheid, betrouwbaarheid, antecedenten en opleidingseisen van leidinggevende en personen die te werk worden gesteld door een recherchebureau;
  • gebouw en de inrichting van het gebouw waarin het recherchebureau is gevestigd;
  • instructie van en de controle op het personeel;
  • klachtenregeling;
  • geheimhoudingsplicht;
  • verwerking vertrouwelijke gegevens;
  • Wet bescherming persoonsgegevens;
  • jaarverslagen.
  • verbod op vergaande inbreuken op persoonlijke levenssfeer